Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Burse

Burse pe anul universitar 2013-2014

Semestrul I

Listele finale cu bursierii.

Listele preliminare cu burserii pe semestrul I al anului universitar 2013-2014 au fost afisate la avizierul facultăţii de la etajul V, pe specializări.

Bursele sociae sunt afişate la avizierul de la Decanat (etajul 2).

 Contestaţiile se pot depune la Secretariatul Decanatului, camera 233, până în data de 26 şi 26 noiembrie 2013, între orele 10-13.

Afişarea rezultatelor finale va avea loc pe data de 26 noiembrie după ora 16.

 Comisia de burse